Kulturens hederspris 2020 för förtjänstfullt arbete inom den visuella konstens bransch i Kyrkslätt

28.08.2020 13:43

Kategori: Kultur Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Bildnings- och fritidsnämnden i Kyrkslätt har beviljat kulturens hederspris. Som grund för beviljande år 2020 är förtjänstfullt arbete inom den visuella konstens bransch i Kyrkslätt.

Hederspriser

Ritva Fredriksson har varit med om att grunda bildkonstskolan för barn och unga i Kyrkslätt och utförde ett långt livsverk som lärare och föreståndare vid den. Bildkonstskolan har hela tiden vuxit och mår fortfarande bra.  Ett enormt antal barn och unga i Kyrkslätt har där fått ta del av högklassig bildkonstundervisning. De har fått skapa bildkonst och för en del av dem har bildkonstskolan också varit en språngbräda till en karriär inom bildkonstens bransch.

Ritva Salmi har verkat aktivt i Kyrkslätt där hon främjat konstens synlighet och uppskattningen av den. Sedan början av 1970-talet har hon varit en aktiv medlem och bärande kraft i Kyrkslätts Konstförening. Hon har även arbetat som lärare vid Kyrkslätts bildkonstskola och hållit en bildkonstklubb för barn.Ritva Salmi är känd på riksomfattande nivå som konstmålare och skicklig grafiker, särskilt träsnitteknik är ett medel för hennes personliga uttryck.

Ritva Fredriksson & Ritva Salmi

Bild: Ritva Fredriksson lägger sista handen vid sitt verk på konstföreningen Hupsista keikkaas utställning (bild av Tarja Perkko) / Ritva Salmis arbete fortsätter inom träsnitt och keramik (bild av Pia Salmi)

Glasmedaljen har även detta år designats och förverkligats av glaskonstnären Helena Königsbäck. Hon konstaterar själv följande om årets medalj: Konsten spränger gränser, ifrågasätter, skapar nytt. Därför skapade jag avsiktligt dessa medaljer som bryter cirkelns regler.  Lauri Viitas ord "Ken tietä käy, tien on vanki, vapaa vain on umpihanki" passar in på denna konstnär (Den som går på vägen är vägens fånge. Frihet finns endast i den orörda drivan).

Vi gratulerar pristagarna!

Hederspris 2020