Kulturens hederspris 2017 överlämnas på Kyrkslätts torg 27.8

22.08.2017 10:42

Kategori: Kyrkslättsdagarna Finland 100 Kultur

Kyrkslätts kommuns nya organ, fritidssektionen beslutade vid sitt sammanträde 16.8 att hedersprisen för långvarig, förtjänstfull kulturverksamhet i Kyrkslätt tilldelas Eija Ahvo och Matti Saartamo samt Sigbritt Backman.

Glasmedaljerna överlämnas till pristagarna på Kyrkslättsdagarna, på evenemanget PopUp Kirkkonummi Kyrkslätts scen på Kyrkslätts torg kl. 15. Priserna överlämnas av fritidssektionens vice ordförande Sanna Andersén och sektionens ledamot Maarit Orko.

 

Eija Ahvo och Matti Saartamo som kulturberikare i Kyrkslätt

Matti Saartamos och Eija Ahvos gemensamma arbete som befrämjare och utvecklare av kulturlivet i Kyrkslätt saknar motstycke. En central del av Ahvos och Saartamos tankegångar är gemenskapen och att med hjälp av den bära upp människan, bysamhället, kommunen, Finland och hela världen. Deras förmåga för visioner och att se möjligheter samt driftigheten och kunskapen att genomföra dem i samarbete med andra är fenomenal.

Utan dem skulle Veikkolan kartanoteatteri som nu fyller tio år inte ha fötts och utvecklats till sin nuvarande blomstring. Hela Kyrkslätts, särskilt norra Kyrkslätts, kulturliv skulle vara mycket fattigare, om inte Saartamo och Ahvo sedan början av 1990-talet aktivt skulle ha berikat områdets kulturliv.

 

Sigbritt Backmans förtjänstfulla böcker och ökning av lokalkännedomen

Sigbritt Backman har under många år på olika sätt deltagit i utökandet av informationen om Kyrkslätt. Hon har under flere år hållit kurser i Kyrkslätts hembygdshistoria och skrivit och deltagit som författare i den största delen av de publicerade verken som behandlar byarna och husen i Kyrkslätt.

De individuella glasmedaljerna som delas ut som hederspris har skapats av glaskonstnären Helena Königsbäck från Kyrkslätt.