Kulturarv i fokus för elever i Winellska skolan

11.09.2018 12:31

Kategori: Utbildning Unga

Klass 8E i Winellska skolan kommer under läsåret att delta i projektet Heritage Hubs. Projektet koordineras av Föreningen för kulturarvsfostran och är en del av Europaåret för kulturarv. I projektet deltar 11–15-åriga elever i Finland, Serbien och Spanien. Eleverna väljer ett kulturarv som är viktigt för dem själva och fördjupar sig i det.

Eleverna Sofia Malmström, Ingrid Lindeberg, Richard Ramstedt och Rinja Palm berättar att de fastnade för Stafettkarnevalen för att det är stort och unikt finlandssvenskt. Dessutom har Winellska skolan under åren klarat sig bra i Stafettkarnevalen och det är en stor satsning i skolan.

Stafettkarnevalen 2018 masstafett

I torsdags fick skolan besök av Leena Marsio från Museiverket som berättade mer om vad kulturarv är. Eleverna och lärarna fick själva fundera på saker som finns i vårt kulturarv och i diskussionen lyfte man bland annat fram karelska piroger, rågbröd och snölekar som saker som är unika för oss just i Finland.

Eleverna kommer att arbeta med sitt projekt under skolans fenomenvecka och har redan nu tankar på hur de ska presentera fakta kring Stafettkarnevalen. De planerar att plocka fram videoklipp och bilder, göra intervjuer och samla fakta kring Stafettkarnevalen.

Eleverna samlar in information och gör sin egen presentation under hösten. Under våren kommer eleverna att få bekanta sig med ett projekt som en skola i Serbien eller Spanien har gjort och fundera över hur den traditionen kunde förverkligas i Finland. Under våren åker också elever från skolorna och hälsar på varandra och får se hur det kan se ut när en tradition från ett land förs över till ett annat land.

Målet med projektet är att utveckla metoder och verktyg inom kulturarvsfostran så att de allt bättre stöder barns och ungas kunnande och delaktighet när det gäller kulturarv och aktivt aktörskap i samhället och i kulturen.

Workshop kring kulturarv