Gatu- och byggnadsplanering för Viltskogens detaljplaneområde

Viltskogens detaljplanområde

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Viltskogens detaljplaneområde. Planeringen sker i samband med planeringen av Sarvviksporten i samma projekt.

Preliminär tidtabell:

Planer ska blir färdig under våren  2021

Hänt hittills:

Invånarmöten 9.2.-15.2.2021. Länken till nyheten: Gatuplanen för Viltskogens detaljplaneområde finns till påseende på kommunens webbplats

Planeraren för projektet har valts.

Terrängmätningar kommer att göras på området under sommaren 2020. Länken till nyheten:Gatuplaneringen för Viltskogens detaljplaneområde inleds

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud