Gatu- och byggnadsplanering för Viltskogens detaljplaneområde

Viltskogens detaljplanområde

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Viltskogens detaljplaneområde. 

Preliminär tidtabell:

Entreprenaden ska vara färdig hösten 2022.

Hänt hittills:

18.11.2021: Byggandet inleds. Länk till nyheten: Gatubyggandet i Viltskogens detaljplaneområde börjar.

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Työyhteenliittymä Metsä, som består av Iletekniikka Oy och Maanrakennus L ja J Vuola Oy.

Invånarmöten 9.2.-15.2.2021. Länken till nyheten: Gatuplanen för Viltskogens detaljplaneområde finns till påseende på kommunens webbplats

You must approve to our use of cookies to view this content.

Planeraren för projektet har valts.

Terrängmätningar kommer att göras på området under sommaren 2020. Länken till nyheten:Gatuplaneringen för Viltskogens detaljplaneområde inleds

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud