Gatu- och byggnadsplanering för Viltskogens detaljplaneområde

Viltskogens detaljplanområde

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Viltskogens detaljplaneområde. Planeringen sker i samband med planeringen av Sarvviksporten i samma projekt.

Preliminär tidtabell:

Inledningen av projektet beror på processen för godkännande av detaljplanen för Sarvviksporten.

Hänt hittills:

Terrängmätningar kommer att göras på området under sommaren 2020.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud