Byggande av Vattentornsbackens näridrottsplats

Vattentornsbackens näridrottsplats

Beskrivning:

Vattentornsbackens näridrottsplats byggs längs den nya Åängsvägen. Byggandet genomförs i samband med Vattentornsbackens gatubyggnadsentreprenad.

Preliminär tidtabell:

Objektet planeras bli färdigt sommaren 2020.

Hänt hittills:

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud