Vartionvägens gång- och cykelled

Förbättring av trafiksäkerheten på Vartiovägen

Beskrivning:

I projektet planeras gång- och cykelled på Vartiovägen i Veikkola.

Preliminär tidtabell:

Hänt hittills:

29.10.2021: Byggandet inleds. Länk till nyheten: Byggandet av gång- och cykelvägen längs Vartiovägen börjar

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning ML-Kaivuu Oy.

Invånarmöte 2.11-8.11.2020. Länken till nyheten:Utkasten till gatuplan för Vartiovägen finns till påseende på kommunens webbplats.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud