Vartionvägens gång- och cykelled

Förbättring av trafiksäkerheten på Vartiovägen

Beskrivning:

I projektet planeras gång- och cykelled på Vartiovägen i Veikkola.

Preliminär tidtabell:

Planerna är färdiga hösten 2019.

Hänt hittills:

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud