Vartionvägens gång- och cykelled

Förbättring av trafiksäkerheten på Vartiovägen

Beskrivning:

I projektet planeras gång- och cykelled på Vartiovägen i Veikkola.

Preliminär tidtabell:

Planerna är färdiga hösten 2020.

Hänt hittills:

Invånarmöte 2.11-8.11.2020. Länken till nyheten:Utkasten till gatuplan för Vartiovägen finns till påseende på kommunens webbplats.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud