Vägbelysning på Österbyvägen på avsnittet Hasselvägen-Aavaranta.

Planering av vägbelysning

Beskrivning:

I detta projekt planeras vägbelysning på NTM-centralens landsväg 11273 Österbyvägen på avsnittet Hasselvägen-Aavaranta.

Preliminär tidtabell:

Projektet inleds våren 2020.

Hänt hittills:

Planerna är färdig.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud