Sanering av underfarten under stationen

Sanering av underfarten under stationen

Beskrivning:

Vid saneringen av underfarten under järnvägsstationen renoveras ytorna grundligt, plattformstaken iståndsätts och taket på den södra rampen ändras till glastäckt. Projektet är gemensamt mellan Trafikverket och kommunen.

Preliminär tidtabell:

Det första skedet planeras bli färdigt sommaren 2019.

Hänt hittills:

Projektet har fördröjts. Projektet beräknas bli färdigt hösten 2019. Vi beklagar de olägenheter som fördröjningen eventuellt förorsakar. 

Arbetet inleddes sommaren 2018.

På basis av avbudsförfarande valdes Destia Oy till entreprenör för objektet.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud