Sanering av underfarten under stationen

Sanering av underfarten under stationen

Beskrivning:

Vid saneringen av underfarten under järnvägsstationen renoveras ytorna grundligt, plattformstaken iståndsätts och taket på den södra rampen ändras till glastäckt. Projektet är gemensamt mellan Trafikverket och kommunen.

Preliminär tidtabell:

Det första skedet planeras bli färdigt sommaren 2019.

Hänt hittills:

Arbetet inleddes sommaren 2018.

På basis av avbudsförfarande valdes Destia Oy till entreprenör för objektet.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud