Trafiksäkerhetsobjekt:planering

Projekt: Masabyvägens skyddsväg

Masabyvägens skyddsväg

Beskrivning:

I det här projektet planeras en skyddsväg på Masabyvägen på Rusthållsvägens korsningsområde

Preliminär tidtabell:

Syftet är att planerna blir färdiga före utgången av år 2020.

Projekt: Området för busshållplatserna i Kolsarby

Området för busshållplatserna i Kolsarby

Beskrivning:

I det här projektet planeras en skyddsväg med mittrefug på Obbnäsvägen och busshållplatserna förbättras.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att planerna blir färdiga före utgången av år 2020.

Projekt: Bredbergstoppen

Bredbergstoppen

Beskrivning:

I det här projektet planeras en gång- och cykeltrafikled längs gatan Bredbergstoppen.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att planerna blir färdiga före utgången av år 2020.

Projekt: Sockerbruksvägen

Sockerbruksvägen

Beskrivning:

I det här projektet planeras åtgärder som gör korsandet av skyddsvägar kortare och förbättrar skyddsvägarnas märkbarhet.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att planerna blir färdiga före utgången av år 2020.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud