Gatu- och byggnadsplanering för Tollsbackens detaljplaneområde

Tollsbackens detaljområde

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Tollsbackens detaljplaneområde.

Preliminär tidtabell:

Inledningen av projektet beror på processen för godkännande av detaljplanen.

Hänt hittills:

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud