Gatu- och byggnadsplanering för Tollsbackens detaljplaneområde

Tollsbackens detaljområde

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Tollsbackens detaljplaneområde.

Preliminär tidtabell:

Projektet har flyttats fram att börja tidigast år 2021.

Inledningen av projektet beror på processen för godkännande av detaljplanen.

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud