Gatu- och byggnadsplanering för Tollsbackens detaljplaneområde

Tollsbackens detaljområde

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Tollsbackens detaljplaneområde.

Preliminär tidtabell:

Planerna blir färdiga före utgången av år 2022.

Hänt hittills:

Planeraren för projektet har valts.

Terrängmätningar kommer att göras på området under sensommaren och hösten 2021. Länken till nyheten: Gatu- och byggnadsplaneringen för Festbergets och Tollsbackens detaljplaneområden inleds

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud