Statargränden och Rusthållsstigen

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Statargränden och Rusthållsstigen.  

Preliminär tidtabell:

Planerna blir färdiga före utgången av år 2021.

Hänt hittills:

Terrängmätningar kommer att göras på området under sommaren 2021. Länken till nyheten: Gatuplaneringen av Statargränden och Rusthållsstigen inleds

Planeraren för projektet har valts.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:
katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud