Gång- och cykelväg till Sjökullavägen och Kylmälävägen från Kylmäläs busshållplatser till Sjökulla skola

Gång- och cykelväg till Sjökullavägen

Beskrivning:

I projektet planeras en gång- och cykelväg för att förbättra trafiksäkerheten särä Sjökulla skola. Projektet inleds med uppgörande av en åtgärdsutredning.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att åtgärdsutredningen blir färdig under 2019.

Hänt hittills:

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud