Gatu- och byggnadsplanering för Sarvviksportens detaljplaneområde

Sarvviksportens detaljplanområde

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Sarvviksportens detaljplaneområde. Planeringen sker i samband med planeringen av Viltskogen i samma projekt.

Preliminär tidtabell:

Inledningen av projektet beror på processen för godkännande av detaljplanen.

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud