Stamväg 50 på avsnittet stamväg 51 - Mankby, 1. skedet

ring 3

Beskrivning:

I projektet uppgörs vägplaner för Masabyportens och Majviksportens planskilda anslutningar, parallella förbindelser och Förbättring av trafiksäkerheten. Projektet är gemensamt för Nylands NTM- central och Kyrkslätts kommun.

Preliminär tidtabell:

Hänt hittills:

Planering pågår.

Ytterligare information om projekten:

kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud