Överbyvägens gång- och cykelväg på avsnittet Karlbergsvägen - Granbackavägen

Överbyvägens gång- och cykelväg

Beskrivning:

I projektet planeras en gång- och cykelväg på landsväg 11277 Överbyvägen på avsnittet Karlbergsvägen - Granbackavägen. Projektet inleds med uppgörande av en åtgärdsutredning.

Preliminär tidtabell:

Vägplaneringen inleds under sommaren 2020.

Terrängmätningar kommer att göras på området under sommaren 2020.

Hänt hittills:

Åtgärdsutredningen har blivit färdig 2019.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud