Överbyvägens gång- och cykelväg på avsnittet Karlbergsvägen - Granbackavägen

Överbyvägens gång- och cykelväg

Beskrivning:

I projektet planeras en gång- och cykelväg på landsväg 11277 Överbyvägen på avsnittet Karlbergsvägen - Granbackavägen. Projektet inleds med uppgörande av en åtgärdsutredning.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att åtgärdsutredningen blir färdig under sommaren 2019.

Hänt hittills:

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud