Gatu- och byggnadsplanering för Masabyportens detaljplaneområde, skede 2

masabyporten

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för rondellen mellan Sundsbergsvägen och Södra Sundsvägen på Masabyportens detaljplaneområde.

Preliminär tidtabell:

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:
katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud