Gatu- och byggnadsplanering för Masabyportens detaljplaneområde, skede 1

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Masabyportens detaljplaneområde öster om Sundsbergsvägen. Det omfattar en del av Sundsvägen och en ny gång- och cykelväg från Sundsvägen till Masaby station.

Preliminär tidtabell:

Projektet inleds under våren 2020.

Terrängmätningar kommer att göras på området under sommaren 2020.

Hänt hittills:

Planeraren för projektet har valts och planeringen pågår. 

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud