Gatu- och byggnadsplanering för Masabyportens detaljplaneområde, skede 1

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Masabyportens detaljplaneområde öster om Sundsbergsvägen. Det omfattar en del av Sundsvägen och en ny gång- och cykelväg från Sundsvägen till Masaby station.

Preliminär tidtabell:

Objektet är färdigt.

Projektet inleds under våren 2020.

Terrängmätningar kommer att göras på området under sommaren 2020.

Hänt hittills:

Invånarmöten 9.11.-15.11.2020. Länken till nyheten: Utkasten till gatuplan för Masabyporten, skede 1, framlagda på kommunens webbplats

Planeraren för projektet har valts och planeringen pågår. Länken till nyheten: Planeringen av Masabyportens detaljplaneområde inleds

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud