Byggandet av Masabyporten, 1 skedet

Beskrivning:

I det här projektet byggs ett nytt vägavsnitt till Sundsvägen och gång- och cykelleden Sundsstigen från Sundsbergsvägen till Masaby station. Dessutom bygger man områdets kommunalteknik, som sträcker sig också till Södra Sundsvägens område.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att byggandet inleds under sensommaren 2021.

Hänt hittills:

11.8.2021: Byggandet inleds. Länk till nyheten: Byggandet av gator på Masabyportens detaljplaneområde börjar

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Oy Göran Hagelberg Ab

Invånarmöten 9.11.-15.11.2020. Länken till nyheten: Utkasten till gatuplan för Masabyporten, skede 1, framlagda på kommunens webbplats

You must approve to our use of cookies to view this content.

You must approve to our use of cookies to view this content.

Planeraren för projektet har valts och planeringen pågår. Länken till nyheten: Planeringen av Masabyportens detaljplaneområde inleds

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud

Gatuplaner