Gatu- och byggnadsplanering för Masabyportens detaljplaneområde, skede 1

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Masabyportens detaljplaneområde öster om Sundsbergsvägen. Det omfattar en del av Sundsvägen och en ny gång- och cykelväg från Sundsvägen till Masaby station.

Preliminär tidtabell:

Objektet är färdigt.

Projektet inleds under våren 2020.

Terrängmätningar kommer att göras på området under sommaren 2020.

Hänt hittills:

Invånarmöten 9.11.-15.11.2020. Länken till nyheten: Utkasten till gatuplan för Masabyporten, skede 1, framlagda på kommunens webbplats

You must approve to our use of cookies to view this content.

Planeraren för projektet har valts och planeringen pågår. Länken till nyheten: Planeringen av Masabyportens detaljplaneområde inleds

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud