Linlo bro

Linlo bro

Beskrivning:

Den gamla träbron till Linlo ersätts med en ny bro. I och med den nya bron kan även de rörelseförhindrade bättre ta sig till ön.

Preliminär tidtabell:

Byggandet av bron till Linlo börjar 3.5.2020 och pågår till 10.7.2020. Under den här tiden kommer du till ön Linlo endast vattenvägen.

Hänt hittills:

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Destia Oy.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud

Byggnadsplan:

Plan