Linlo bro

Linlo bro

Beskrivning:

Den gamla träbron till Linlo ersätts med en ny bro. I och med den nya bron kan även de rörelseförhindrade bättre ta sig till ön.

Preliminär tidtabell:

Hänt hittills:

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud