Vägbelysning på Lamminpäävägen mellan nr 280 - kommunens gräns

Vägbelysning på Lamminpäävägen

Beskrivning:

I det här projektet planeras belysningen som saknas i slutet på det i Kykslätt belägna avsnittet av Lamminpäävägen i Veikkola.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att planerna för objektet blir färdiga under sommaren 2019.

Hänt hittills:

Projektet har blivit färdigt. 

Planering pågår

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud