Området för stora barn och seniorparken i Kyrkdalen

Kyrkdalen parken

Beskrivning:

I Kyrkdalen byggs en ny lekplats för äldre barn samt en seniorpark. Till seniorparken kommer det bland annat utomhusmotionsredskap, en pétanqueplan och picninkbord. Till lekplatsen för stora barn kommer det bland annat klätterställningar och en trampolin.

Preliminär tidtabell:

Byggnadsarbetet har inletts. 

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Leikkiturva Oy.

Objektet ska bli färdigt under våren 2020.

Hänt hittills:

  

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud