Kantviks näridrottsplats, skede 1

Kantviks näridrottsplats, skede 1

Beskrivning:

I det sörsta skedet byggs en så kallad tryckbank. Med hjälp av tryckbanken uppföljer man sättningar.

Preliminär tidtabell:

Tryckbanken ska bli färdig i sommar och ska stå på sin plats cirka ett år innan det andra skedet av projektet, dvs. byggandet av den egentliga näridrottsplatsen, inleds.

Hänt hittills:

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud