Idrottsparken i centrum: planering av ett skateområde och en allaktivitetsplan

skateområde och allaktivitetsplan

Beskrivning:

I projektet planeras ett sketeområde och en allaktivitetsplan på området för idrottsparken i centrum.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att planerna blir färdiga under hösten 2019.

Hänt hittills:

Ytterligare information om projekten:

kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud