Hirsalavägens gång- och cykelled och hållplatspar på avsnittet stamvägen 51- Kilvägen

Beskrivning:

I projektet planeras förlängningen av den nuvarande gång- och cykelvägen till Kilvägen och ett busshållplatspar på avsnittet stamvägen 51 - Kilvägen. Projektet inleds med uppgörande av en åtgärdsutredning.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att åtgärdsutredningen blir färdig under sommaren 2019.

Hänt hittills:

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud