Gatu- och byggnadsplanering för Festbergets detaljplaneområde

Festbergets område

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Festbergets detaljplaneområde.

Preliminär tidtabell:

Planerna blir färdig i våren 2022.

Hänt hittills:

Invånarmöte 14.2-20.2.2022

You must approve to our use of cookies to view this content.

Planeraren för projektet har valts.

Terrängmätningar kommer att göras på området under sensommaren och hösten 2021. Länken till nyheten:Gatu- och byggnadsplaneringen för Festbergets och Tollsbackens detaljplaneområden inleds

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud