Byggnadsplanering av Kyrkslättsvägens övergångsbro

Kyrkslättsvägens bro

Beskrivning:

I detta projekt planeras nya byggnadsplaner för övergångsbron över Kyrkslättsvägen.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att inleda projektet under våren 2020.

Hänt hittills:

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud