Planering och byggande av Kyrkslättsvägens övergångsbro.

Kyrkslättsvägens bro

Beskrivning:

I detta projekt planeras och byggs Kyrkslättsvägens övergångsbro. Projektet genomförs enligt den så kallade Pgu-entreprenadmodellen (planera och genomför-modell med utvecklingsfas). 

Trafikledsverket är beställare och byggherre för projektet. 

Preliminär tidtabell:

Syftet är att inleda projektet under våren 2022 och avsikten är att det blir färdigt sommaren 2024. 

Hänt hittills:

Invånarmöte 30.5-5.6.2022, Kyrkslättsvägen, Munkkullavägen och Stationshörnet

You must approve to our use of cookies to view this content.

Frågor och svar vid invånarmötet 5.5.2022 här (pdf)

Invånarmöte presentation 5.5.2022: presentation (pdf)

Invånarmöte 5.5.2022. Länk till nyheten: Invånarmöte 5.5.2022: Förnyande av Kyrkslättsvägens övergångsbro

14.3.2022: Gatu- och byggnadsplaneringen av området för Kyrkslättsvägens övergångsbro börjar. Läs mer här: Gatu- och byggnadsplaneringen av området för Kyrkslättsvägens övergångsbro börjar

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud

Trafikledsverket projektsidor