Krisjour - psykosocialt stöd

Krishjälp ges vid olika olyckor och andra plötsliga och uppskakande händelser. Det kan till exempel vara fråga om en bilolycka, eldsvåda, plötslig död utanför sjukhuset, allvarlig sjukdom eller då man blivit utsatt för våld.

Personalen vid mentalvårds- och missbrukarvårdsstjänsterna ger krishjälp under tjänstetid (må-fr kl. 8 - 15) Man kan inte alltid besvara samtalen (050 302 3108) genast. Jourens personal ringer dock tillbaka under samma dag eller senast under följande dag, och man utreder situationen och planerar stödet. Utanför tjänstetid får du hjälp via social- och krisjouren i Esbo.

Social- och krisjouren i Västra Nyland


Esbo producerar social- och krisjourens tjänster för alla kommuner i Västra Nyland. Samtidigt ändras namnet på social- och krisjouren i Esbo till social- och krisjouren i Västra Nyland.

Till social- och krisjourens tjänster hör situationer som kräver socialmyndighetens omedelbara åtgärder, till exempel:

·         Oro för ett barn eller situationen i en familj

·         Oro för hur en vuxen eller äldre person klarar sig och livet hemma

·         Akut traumatisk kris, olycka eller annan uppskakande händelse (t.ex. en närståendes död, allvarligt insjuknande av en själv eller en närstående, våld eller brand)

I Esbo hålls servicenivån oförändrad. I Grankulla och Kyrkslätt där Esbo har producerat tjänsten hittills utvecklas servicen. I de övriga kommunerna i Västra Nyland, alltså Hangö, Raseborg, Sjundeå, Ingå, Lojo, Högfors och Vichtis kommer man att kunna tillgodose behovet av social- och krisjourens tjänster bättre än tidigare, när resurserna ökar.

Vid social- och krisjouren i Västra Nyland arbetar den nuvarande personalen vid social- och krisjouren i Esbo, den nuvarande personalen vid social- och krisjouren i Västra Nylands kommuner och fem nya medarbetare.

Social- och krisjouren:

Vitikka 1 C,02630 Esbo

Postadress:PB 2518, 02070 Esbo

Kommuninvånarna når Social- och krisjouren i Västra Nyland på nummer 09 816 42439

Vi betjänar invånarna i Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis och personer som vistas i dessa kommuner varje dag, dygnet runt.

Krisjour

Social- och krisjouren i Västra Nyland

(09) 816 42439