Krishjälp

Krishjälp ges vid olika olyckor och andra plötsliga och uppskakande händelser.

Personalen vid mentalvårds- och missbrukarvårdstjänsterna ger krishjälp under tjänstetid (må–fr kl. 8–15). Krishjälp erbjuds vid olika olyckor och andra plötsliga och uppskakande händelser för alla kommuninvånare som nära berörts av dessa. Det kan till exempel vara fråga om en bilolycka, eldsvåda, plötslig död utanför sjukhuset, allvarlig sjukdom eller då man blivit utsatt för våld.

Man kan inte alltid svara på telefon genast. Jourens personal ringer dock tillbaka under samma dag eller senast under följande dag, och man utreder situationen och planerar stödet.

Ansvarig:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun Producers
Medborgare
Socialtjänster
service / krisservice

Krisjour under tjänstetid

Må–fr  kl. 8.00–15.00

050 302 3108


Utanför tjänstetid 

Esbo social- och krisjour

09 816 42439