Krigsinvalider

Krigsinvalider har rätt till avgiftsfri:

  • rehabilitering
  • hjälpmedel
  • tjänster inom öppen och institutionsvård
  • stöd för närståendevård

I tillhandahållandet av tjänster iakttas behovsprövning. Statskontoret ersätter kommunerna för tjänsterna.

Ersättningar till kommunerna för tjänster för krigsinvalider (Statskontoret) 

Krigsinvalider betalas ersättning för öppna tjänster om krigsinvalidens grad av arbetsoförmåga är minst 10 procent och för institutionsvård om graden av arbetsoförmåga är minst 20 procent. 

Kontaktperson

Sari Suurjoki-Niemi
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi
telefon 0400 416 798