Dricksvattnet på Gesterbys område i Kyrkslätt bör kokas

20.01.2020 19:38

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

En vattenledning på Gesterbyvägen har skadats måndag 20.1.2020 kl. 16.00. Som försiktighetsåtgärd uppmanar Esboregionens hälsoskyddsmyndighet att vattnet på området kokas. Vattnet bör kokas på området som syns på kartan. 

Innan man har försäkrat sig om vattnets kvalitet ska kranvattnet kokas före det används som dricksvatten eller i matlagning.

Vattnet ska kokas i minst 5 minuter. Vatten som används i kaffekokare och vattenkokare ska också kokas först. Efter att vattnet kokats är det användbart.

Kranvatten kan användas för att tvätta sig om det inte har avvikande färg eller lukt.

Ett tillfälligt vattendistributionsställe har ordnats vid Gesterbytorget (korsningen mellan Åkärrsbrinken och Gesterbystigen) och centrums idrottsplan (Gamla Kustvägen 8). Man bör ta med sig en egen kanister då man hämtar vatten.

Nästa meddelande om vattnet skickas ut när resultaten av vattenproverna har blivit klara. Vattenproverna uppskattas bli klara på förmiddagen onsdag 22.1.2020.

Vattenförsörjningsverkets störningskarta

Uppmaning till vattenkokning Gesterby och Stubbhagen, anvisningar för användning av vatten

Vattenkokningsuppmaningen är i kraft fr.o.m. måndag kväll 20.1 uppskattningsvis åtminstone fram till onsdag morgon 22.1 tills vattenkvaliteten har säkerställts. Man informerar separat om detta.

 

Dricksvatten och mat:

 • allt dricksvatten och vatten som används i matlagning ska kokas i minst 5 minuter 
 • du kan hämta drickbart vatten med egna rena kärl från vattendistributionspunkterna: Gesterbytorget och Gesterby skolcentrums parkeringsplats
 • om vattnet kokar eller kokas i 5 minuter i samband med matlagning behöver det inte i förväg kokas separat
 • i kaffe- eller vattenkokare kokas vattnet inte tillräckligt, vatten som används i dessa ska kokas före användning
 • också vatten som används för utspädning av saft ska kokas först
 • isbitar får inte göras av vatten som inte har kokats
 • grönsaker och sallad sköljs med kokt avsvalnat vatten
 • dryckautomater som är kopplade till vattenledningsnätet får inte användas
 • för rengöring av ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska kokt vatten användas

Klädtvätt: 

 • byk kan tvättas så länge som vattnet inte är grumligt eller färgat

Disk: 

 • vattnet kan användas för diskning så länge det inte är grumligt eller färgat kärl och andra redskap som diskats ska torkas ordentligt före de används

Tvättning: 

 • vatten kan användas normalt för att tvätta sig och duscha, också för tvätt av småbarnsstjärtar
 • ansiktet kan tvättas så långe som stora mängder vatten inte kommer in i munnen eller ögonen
 • skrubbsår, sår och dylikt ska tvättas med kokt vatten och desinficeras.
 • för tandborstning är det bra att använda kokt vatten

Spolning av wc: 

 • vattnet kan användas normalt för spolning av wc-stolen

 

Juomavesi tulee keittää kartassa näkyvällä alueella