KotiToimari levererar inköpskassen och måltiden till dörren

20.05.2020 11:00

Kategori: Seniorer Coronasituationen Service Vård- och omsorgsväsendet

Likt alla kommunens andra enheter stod sysselsättningsenheten Toimari inför en ny situation när undantagsförhållandena började i mars. Verkstäderna för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte stängdes i slutet av mars och arbetsverksamhetsledarna övergick till att arbeta inom KotiToimaris måltids- och butikstjänst tillsammans med dess andra anställda.

Redan i många år har KotiToimari tillsammans med välfärdstjänsterna för de äldre och kosthållstjänsterna fungerat som en av aktörerna inom kommunens måltids- och butikstjänster.

- Före coronasituationen var det främst kunder inom hemvården som beställde de här tjänsterna. Vi hade tjugo butikskassekunder och levererade måltider till cirka hundra kunder. Sammanlagt skötte vi cirka 1 200 transporter i veckan, berättar chefen för sysselsättningsenheten Ulla Railio.

I slutet av mars utvidgades kundkretsen till att omfatta också sådana kommuninvånare som inte kunde lämna sina hem eftersom de tillhörde riskgruppen. Antalet beställare av butikskassetjänsten mer än fördubblades. Efterfrågan på måltidstjänster har hållits på samma nivå som tidigare. Av KotiToimari har man också kunnat beställa uträttande av apoteksärenden och mindre renoverings- och trädgårdsarbeten.

- Våra arbetstagare har fått instruktioner om att följa anvisningarna för hur man ska agera för att minska smittoriskerna i coronasituationen. När den rehabiliterande arbetsverksamheten startar på nytt och verksamhetsledarna återgår till sina egentliga arbetsuppgifter kommer KotiToimari att se till att måltids- och butikskassetjänsten kan fortsätta, lovar Ulla Railio.

matinköp