Kosthållsservice

Vi serverar måltider i skolorna och daghemmen. Kommunens personal kan också äta i skolorna.

• alla matgäster ombes fästa särskild uppmärksamhet vid handhygienen genom att tvätta händerna före maten. Handdesinfektionsmedel finns vid ingången till matsalen.

• när man tar mat vid självbetjäningslinjen använder man sin egen servett när man håller i besticken

• vi önskar att var och en själv håller distans till matgästerna 

• du är väl frisk när du kommer för att äta!

Välkommen!

Vi betjänar dagligen 10 000 kunder. Med kosten skapas välmående och maten som serveras har betydelse inom kosthållsservicen.

Näring

Näringsrekommendationerna för barn och unga följs, då skol- och daghemsmåltiderna intas som planerat som en helhet – huvudrätt, sallad, potatis/pasta/ris, korntillägg, bröd, näringsfett och mjölk/surmjölk.
Eleverna sammanställer sin skollunch själva enligt en modellportion för dagens måltidshelhet.

Matsedlar

För skolorna och daghemmen uppgörs en basmatsedel för 10 veckor och en vegetarisk matsedel.

Daghemmens matsedel omfattar också morgon- och mellanmål. I uppgörandet av matsedeln beaktas kundernas önskemål, näringsrekommendationer samt ekonomiska faktorer och verksamhetsfaktorer. Responsen från kunderna uppföljs regelbundet. Dessutom ordnas enhetliga temadagar och -veckor samt firas helger med olika mattraditioner.

I planeringen av matsedlar, valet av födoämnen och tillverkningen av maten fäster man särskild uppmärksamhet vid mängden salt och socker, mängden fett och fettets kvalitet samt riklig användning av fiber.

Medborgare, De äldre, Barn och barnfamiljer, De unga, Långtidssjuka, Handikappade
Tjänster för familjer - Barndagvård,Utbildning - Förskoleundervisning,Utbildning - Grundläggande utbildning,Utbildning - Gymnasieutbildning
materia / födoämnen, materia / maträtter

Servicedirektör 050 364 7825

Kosthållsplanerare 050 414 1057


Bl.a. frågor om utdelning av skolmat skickas till adressen

ruokapalvelut@kirkkonummi.fi