Köpaksen päiväkoti

Obs. Köpas daghems ”övre byggnad” stängs 1.4.2020 och ”den nedre byggnaden” stängs 31.7.2020. Daghemmets verksamhet flyttar till de andra daghemmen i Masabyområdet.

Vårt daghem

Köpaksen päiväkoti finns i två byggnader, i övre och nedre huset. Grunden för den småbarnspedagogik som Köpaksen päiväkoti erbjuder är barncentrerad pedagogik och gemenskap.

Klubbgrupperna inom den öppna småbarnspedagogiken i invånarparken Släntgårdens lokaler är en del av Köpaksen päiväkotis verksamhet.

Vårt daghem deltar i programmet Grön flagg för hållbar utveckling.

Vår verksamhet

Planeringen av den pedagogiska verksamheten i Köpaksen päiväkoti styrs av barnets tankar, styrkor, intressen och erfarenhetsvärld och av lek och fantasi. Barnet en aktiv aktör i daghemmets vardag. I Köpaksen päiväkoti har barnet möjlighet att uppleva delaktighet och gemenskap. Barnen arbetar i smågrupper, vilket stärker delaktighet, samspelsförmåga och glädjen att lära sig.

Det är viktigt för vår verksamhet att vårdnadshavarna är delaktiga. Vi stärker gemenskapen genom ett respektfullt och förtroendefullt samarbete.

I vårt daghem fungerar en föräldraförening.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Ålder Telefonnummer
Haltiat 0-3 050 414 0893
Menninkäiset 0-3 050 577 4794
Tiitiäiset 4-5 050 577 4792
Peukaloiset 4-5 050 577 4795
Mestaritontut 6 050 414 3498
Haitulat (klubb) - 050 577 4796

Öppettider:
kl. 6.30–17.30

Om barnet behöver vård utanför de angivna öppettiderna vänligen diskutera saken med daghemsföreståndaren.

Adress:
Smedsbyvägen 3
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Sari Uotila
040 066 7539

Viceföreståndare:
Heidi Hänninen
040 126 9829

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Terhi Kettunen
040 742 8769

Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Hanna Lehtinen
040 126 9667

Kurator inom småbarnspedagogiken:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741

Köpaksen ylätalon kuntotutkimusraportti

Köpaksen alatalon kuntotutkimusraportti