Kontaktuppgifter

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

svensk småbarnspedagogik:
E-post: smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi
tfn 040 0807 631

finsk småbarnspedagogik:
Servicenummer: 050 5774 755
E-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi
Telefonrådgivningstider:
Måndag-fredag kl. 8.30-11.00 

Småbarnspedagogikens förvaltning och ledning

Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Svensk småbarnspedagogik
Chef för svensk dagvård och utbildning, Katri Vepsä, tfn 050 414 3464
Chef för svensk småbarnspedagogik Ellen Engdal-Dannbäck tfn 040 0807 631
Planerare Christina Broman tfn 050 413 7477

Servicesekreterare Tiina Vehmainen tfn 040 1269 301
Servicesekreterare Susanna Whitaker tfn 050 4143 597

Finsk småbarnspedagogik
Direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma tfn 040 5867 290 
Planerare Tarja Kotamäki, tfn  040 5812 958 
Sakkunnig inom stöd för växande och lärande Stina Simonsson-Raijas, tfn. 050 5774 991

Småbarnspedagogikens serviceområden (finsk privat småbarnspedagogik) och på norra området
Privat småbarnspedagogik
Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Servicehandledare inom småbarnsfostran Mirja Toivonen tfn 040 1269 759

Småbarnspedagogiken på centrumområdet
Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Servicehandledare inom småbarnsfostran Kirsti Päärnilä, tfn 040 1269 757

Småbarnspedagogiken på östra området och Familjedagvård
Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Servicehandledare inom småbarnsfostran Satu Westerlund tfn 040 1269 758

E-postadresser

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi