Kontaktuppgifter

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

svensk småbarnspedagogik:
E-post: smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi
tfn 040 0807 631

finsk småbarnspedagogik:
Servicenummer: 050 5774 755
E-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi
Telefonrådgivningstider:
Måndag-fredag kl. 8.30-11.00 

Småbarnspedagogikens förvaltning och ledning

Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Svensk småbarnspedagogik
Chef för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich tfn 040 733 0264
Dagvårdschef Margot Flinck tfn 040 0807 631
Planerare Christina Broman tfn 050 413 7477

Servicesekreterare Tiina Vehmainen tfn 040 1269 301
Servicesekreterare Susanna Whitaker tfn 050 4143 597

Finsk småbarnspedagogik
Direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma tfn 040 5867 290 
Planerare Tarja Kotamäki, tfn  040 5812 958 
Sakkunnig inom stöd för växande och lärande Stina Simonsson-Raijas, tfn. 050 5774 991

Småbarnspedagogikens serviceområden (finsk privat småbarnspedagogik)
Privat småbarnspedagogik
Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Servicehandledare inom småbarnsfostran Mirja Toivonen tfn 040 1269 759

Småbarnspedagogiken på centrumområdet
Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Servicehandledare inom småbarnsfostran Kirsti Päärnilä, tfn 040 1269 757

Småbarnspedagogiken på norra området och på östra området
Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Servicehandledare inom småbarnsfostran Karoliina Purola tfn 040 1269 758

Familjedagvård
Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Familjedagvårdsledare Sari Siekkinen tfn 050 5880 664

E-postadresser

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi