Munhälsovårds kontaktuppgifter

Verksamhetsställen


Tandkliniken vid Gesterbyn koulu (Tandkliniken är stängd från och med 31.8.2020. Verksamheten har flyttat till Kirkkoharjun koulus tandklinik, Kyrkstallsvägen 6 D.)
Vilhelmsbergsvägen 4, 02400 KYRKSLÄTT

Tandkliniken vid Kantvikin koulu
Toppstigen 2, 02460 KANTVIK

Tandkliniken vid Kirkkoharjun koulu
Kyrkstallsvägen 6, 02400 KYRKSLÄTT

Tandkliniken vid Kyrkslätts hälsostation
Tjänstevägen 1, 02400 KYRKSLÄTT

Tandkliniken vid Masaby hälsostation
Lingonbacken 12, 02430 MASABY

Tandkliniken vid Nissnikun koulu
Masabyvägen 268 B, 02430 MASABY

Tandreglering (Tandkliniken vid Kyrkslätts hälsostation)
Tjänstevägen 1, 02400 KYRKSLÄTT

Tandkliniken i Veikkola 
Sportstigen 7 C, 02880 VEIKKOLA

 

Samarbetspartners kontaktuppgifter


Haartmanska sjukhusets samjour

Haartmansgatan 4, byggnad 12, HELSINGFORS


Enheten för specialiserad munvård för huvudstadsregionen och Kyrkslätt (SEHYK)
tfn 09 3105 1400, Mannerheimvägen 172, HELSINGFORS. Fr.o.m. 9.6.2021 på Haartmansgatan 1. 

Nattjouren i Tölö sjukhus
Tölögatan 40, HELSINGFORS

 

Faktureringsfrågor

Om du vill fråga om din faktura för tandvårdsbesök eller flytta förfallodagen av din faktura, kontakta vår kontaktperson i faktureringsfrågor, tfn 040 1269 474.

Om du har fått en betalningspåminnelse om munhälsovårdens faktura, vänligen ta kontakt med den inkassobyrå som framgår av påminnelsen.

 

Patientens frågor

Om du vill fråga om ärenden i anslutning till din eller ditt barns tandvårdsbesök, kan du via vår tidsbeställning lämna ett ringbud till personen som vårdat dig.

Om du vill ge respons som gäller din vård, rekommenderar vi att du använder anmärkningsblanketten och skickar den per brev. Om du skickar respons per e-post, vänligen ta i beaktande att en vanlig e-post inte är datasäker med tanke på behandling av person- och patientuppgifter.

 

Övriga kontaktuppgifter

Servicedierktör, hälsovårdtjänster Arja Liinavuori, tfn 050 350 3925

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi