Kontaktuppgifter

Nöd- och journummer


Kontaktuppgifter till kommunens personal sektorvis

Kommunens personal har e-postadresser i formatet fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Gemensamma tjänster

Kommunhuset, Ervastvägen 2
Kontaktuppgifter till personalen

Samhällsteknik

Kommunhuset, Ervastvägen 2

Besöksadresser och kontaktuppgifter

Vård och omsorg

Familjeservice

Tjänsten för personer i arbetsförälder

Hälsovårdstjänster

Hälsovårdscentralen, Tjänstevägen 2, växel 09 29681

Bildning och fritid

Kommunhuset, Ervastvägen 2, 3 våningen

Kontaktuppgifter till personalen

Kyrkslätts Vatten

Felanmälningar till Kyrkslätts Vatten 24/7  tel 09 2967 2275 (lokalsamtalavfift) OBS! Endast samtal, inte textmeddelanden.

Övriga kontaktuppgifter till Kyrkslätts Vatten

Vattenstörningskarta

Anmälan om fel i eldistributionen

Fortum tfn 0800 195 011

Kommunens fastigheter

Jourhavande serviceman, tfn 040 514 0091

Telefonväxel
tfn 09 29671
öppen kl. 8.30 - 15.30

Hälsocentralens växel 
tfn 09 29681
öppen kl. 8.30 - 15.30

eFax
09 8786 053

Kommunhusets och servicekontorets öppetider
7.6 - 31.8 kl. 8.30 - 15.00

Normala öppettider:
måndagar kl. 8.30 - 17
tisdag - fredag kl. 8.30 - 16

Ervastvägen 2
02400 Kyrkslätt
tfn 09 2967 2220
palvelupiste@kirkkonummi.fi

Registraturen
PB 20
02401 Kyrkslätt
tfn 040 836 7769
kirjaamo@kirkkonummi.fi

Faktureringsadresser

FO-nummer: 0203107-0

Kyrkslätts kartservice