Kontaktuppgifter

Nöd- och journummer


Kontaktuppgifter till kommunens personal sektorvis

Kommunens personal har e-postadresser i formatet fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Koncernförvaltningen

Kommunhuset, Ervastvägen 2
Kontaktuppgifter till personalen

Kommunaltekniska sektorn

Ingång via kommunhuset, Ervastvägen 2 (2 våningen)

Besöksadresser och kontaktuppgifter

Socialtjänster

Kommunhuset, Ervastvägen 2

Hälsovårdstjänster

Hälsovårdscentralen, Tjänstevägen 2, växel 09 29681

Hälsovårdstjänsternas besöksadresser

  • Servicerådgivning inom hälsovårdstjänsternas jour tfn 09 87 100 23 (lokalsamtalsavgift)
  • Jour kl. 8 - 20 i fall som kräver omedelbar vård i Kyrkslätt, tfn 09 2968 3400
  • Jour kl. 20 - 08 vid hälsocentraljouren vid Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo, tfn 09 4711
  • Tidens avbeställning tfn 050 413 7413

Bildnings- och fritidssektorn

Kommunhuset, Ervastvägen 2, 3 våningen

Kontaktuppgifter till personalen

Kyrkslätts Vatten

Felanmälningar till Kyrkslätts Vatten 24/7  tel ,09-2967 2275 (lokalsamtalavfift) OBS! Endast samtal, inte textmeddelanden

Övriga kontaktuppgifter till Kyrkslätts Vatten

Vattenstörningskarta

Anmälan om fel i eldistributionen

Fortum tfn 0800 195 011

Kommunens fastigheter

Jourhavande serviceman, tfn 040 514 0091

Telefonväxel
tfn 09 29671
öppen kl. 8.30 - 15.30

Hälsocentralens växel 
tfn 09 29681
öppen kl. 8.30 - 15.30

eFax
09 8786 053

Kommunhuset och servicekontoret är öppna
måndagar kl. 8.30 - 17
tisdag - fredag kl. 8.30 - 16

Ervastvägen 2
02400 Kyrkslätt
tfn 09 2967 2220
palvelupiste@kirkkonummi.fi

Registraturen
PB 20
02401 Kyrkslätt
tfn 040 836 7769
kirjaamo@kirkkonummi.fi

Faktureringsadresser

FO-nummer: 0203107-0

Kyrkslätts kartservice