Bildningsväsendets kontaktuppgifter

Bildningsväsendets kontaktuppgifter

Kyrkslätts kommun
Ervastvägen 2, 3 vån.
Fax 09 8786053
Registratorskontoret:
E-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Hannele Kujala, direktör för bildningsväsendet, sektordirektör för bildningsväsendet
Tfn 040-505 1015""

Svenska dagvårds- och utbildningstjänster

Mikael Flemmich, chef för dagvård och utbildning
Tfn 040-733 0264""
- svenska dagvårds- och utbildningstjänster
- svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens sekreterare

Margot Flinck, dagvårdschef
Tfn 0400-807 631
- svensk dagvård och förskoleundervisning

Christina Broman, planerare
Tfn 050 413 7477""
- svenska dagvårds- och utbildningstjänster

Ann-Marie Rosenqvist-Berg, planerare
Tfn 040 126 9793""

Kundservicesekreterare Tiina Vehmainen tfn 040 1269 301
Kundservicesekreterare Susanna Whitaker tfn 050 4143 597
Kundservicesekreterare Tuula Savinainen tfn 050 4143 596

Finska utbildningstjänster

Leila Kurki, utbildningsdirektör
Tfn 050 337 0479""
- finska utbildningstjänster

Kaisa Ojanen, planerare
Tfn 040 586 7291""
- finsk utbildning
- morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever, klubbverksamhet
- undervisning i det egna modersmålet

Ann-Marie Rosenqvist-Berg, planerare
Tfn 040-126 9793""

Johanna Lindeman, ledande skolpsykolog
Tfn 040-579 1201""
- beslut om särskilt stöd, skolgångsbiträdesresurs, chef för skolpsykologerna och skolkuratorerna
- koordinator för specialundervisningen 

Finska småbarnspedagogikens förvaltning och ledning

Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma tfn 040 5867 290 
Planerare Tarja Kotamäki, tfn  040 5812 958 
Specialdagvårdskoordinator Marjatta Reiman, tfn 0505774 991

Kundservicesekreterare Tiina Vehmainen tfn 040 1269 301
Kundservicesekreterare Susanna Whitaker tfn 050 4143 597
Kundservicesekreterare Tuula Savinainen tfn 050 4143 596

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

finsk småbarnspedagogik:
Servicenummer: 050 5774 755
E-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

Telefonrådgivningstider:
Måndag-fredag kl. 8.30-11.00 

svensk småbarnspedagogik:
E-post: smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi
tfn 040 0807 631

Gemensamma tjänster

Tiina Koivisto (1.8.2016), förvaltningschef
Tfn 050-413 7439""
- gemensamma tjänster

Reetta Hyvärinen, planeringschef
Tfn 041 536 0128 ""
- planerings- och statistiktjänster, skolbyggande

Antti Sankala, utvecklingschef
Tfn 040 515 4975
- Utveckling, IKT-planering, inredning, beredskap och säkerhet


Liisa Sarvimäki-Paananen, planerings- och informationskoordinator
Tfn 040 126 9851

Tarja Tallgren, administrativ sekreterare
Tfn 040-126 9299"" 
- elevregister

Monica Smeds, förvaltningssekreterare
Tfn 040-126 9297""
- finska utbildningstjänster
- svenska utbildningstjänster

Eija Nylund, kanslisekreterare
Tfn 040 126 9192
- skolskjutsarrangemang
- bildningstjänstens rese- och taxikort

Daghemmens kontaktuppgifter

Skolornas kontaktuppgifter