Bildningstjänsternas kontaktuppgifter

Bildningstjänsternas kontaktuppgifter

Kyrkslätts kommun
Ervastvägen 2, 3 vån.
Fax 09 8786053
Registratorskontoret:
E-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Eeva-Kaisa Ikonen, bildningsdirektör, direktör för serviceområdet för bildning och fritid 
Tfn 040 528 4959  

Svenska dagvårds- och utbildningstjänster

Katri Vepsä, direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning
Tfn 050 414 3464

Ellen Engdal-Dannbäck, chef för svensk småbarnspedagogik
Tfn 040 0807 631

Christina Broman, planerare
Tfn 050 413 7477

Jakob West, planerare
Tfn 040 1269 833

Aleksiina Raja, planerare
Tfn 040 126 9793

Kundservicesekreterare Tiina Vehmainen tfn 040 1269 301
Kundservicesekreterare Susanna Whitaker tfn 050 4143 597

Finska utbildningstjänster

Leila Kurki, direktör för finsk utbildning
Tfn 050 337 0479
- finska utbildningstjänster

Mirjami Kaski, planerare
Tfn 040 586 7291
- finsk utbildning
- morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever, klubbverksamhet
- undervisning i det egna modersmålet

Aleksiina Raja, planerare
Tfn 040 126 9793

Johanna Lindeman, ledande skolpsykolog
Tfn 040 579 1201
- beslut om särskilt stöd, skolgångsbiträdesresurs, chef för skolpsykologerna och skolkuratorerna
- koordinator för specialundervisningen 

Finska småbarnspedagogikens förvaltning och ledning

Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Direktör för finsk småbarnspedagogik Anu Vesiluoma tfn 040 5867 290 
Planerare Tarja Kotamäki, tfn  040 5812 958 
Sakkunnig inom stöd för växande och lärande Stina Simonsson-Raijas, tfn. 050 5774 991

Kundservicesekreterare Tiina Vehmainen tfn 040 1269 301
Kundservicesekreterare Susanna Whitaker tfn 050 4143 597

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

finsk småbarnspedagogik:
Servicenummer: 050 5774 755
E-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

Telefonrådgivningstider:
Måndag-fredag kl. 8.30-11.00 

svensk småbarnspedagogik:
E-post: smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi
tfn 040 0807 631

Gemensamma tjänster

Tiina Koivisto (1.8.2016), förvaltningschef
Tfn 050 413 7439
- gemensamma tjänster

Reetta Hyvärinen, planeringschef
Tfn 041 536 0128 
- planerings- och statistiktjänster, skolbyggande

Antti Sankala, utvecklingschef
Tfn 040 515 4975
- Utveckling, IKT-planering, inredning, beredskap och säkerhet

Liisa Sarvimäki-Paananen, planerings- och informationskoordinator
Tfn 040 126 9851

Marina Morelli, administrativ sekreterare
Tfn 040 126 9299  
- elevregister

Siret Soop, administrativ sekreterare
Puh. 050 414 3596

Monica Smeds, förvaltningssekreterare
Tfn 040 126 9297
- finska utbildningstjänster
- svenska utbildningstjänster

Eija Nylund, undservicesekreterare
Tfn 040 126 9192
- skolskjutsarrangemang
- bildningstjänstens rese- och taxikort

Daghemmens kontaktuppgifter

Skolornas kontaktuppgifter