Bildningsväsendets kontaktuppgifter

Bildningsväsendets kontaktuppgifter

Kyrkslätts kommun
Ervastvägen 2, 3 vån.
Fax 09 8786053
Registratorskontoret:
E-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Hannele Kujala, direktör för bildningsväsendet, sektordirektör för bildningsväsendet
Gsm 040-505 1015

Svenska dagvårds- och utbildningstjänster

Mikael Flemmich, chef för dagvård och utbildning
Gsm 040-733 0264
- svenska dagvårds- och utbildningstjänster
- svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens sekreterare

Margot Flinck, dagvårdschef
Gsm 0400-807 631
- svensk dagvård, förskoleundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Christina Broman, planerare
Gsm 050-413 7477
- svenska dagvårds- och utbildningstjänster

Ann-Marie Rosenqvist-Berg, planerare
Gsm 040-126 9793

Kundservicesekreterare Tiina Vehmainen tfn 040 1269 301
Kundservicesekreterare Susanna Whitaker tfn 050 4143 597
Kundservicesekreterare Tuula Savinainen tfn 050 4143 596

Finska utbildningstjänster

Leila Kurki, utbildningsdirektör
Gsm 050-337 0479
- finska utbildningstjänster

Kaisa Ojanen, planerare
Gsm 040-586 7291
- finsk utbildning
- morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever, klubbverksamhet
- kvalitetsbedömning inom den grundläggande utbildningen och utveckling av utbildningsväsendets kompetens (projektet Kunnig)

Ann-Marie Rosenqvist-Berg, planerare
Gsm 040-126 9793

Johanna Lindeman, ledande skolpsykolog
Gsm 040-579 1201
- beslut om särskilt stöd, skolgångsbiträdesresurs, chef för skolpsykologerna och skolkuratorerna
- koordinator för specialundervisningen 

Finska småbarnspedagogikens förvaltning och ledning

Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma puh. 040 5867 290 
Planerare Tarja Kotamäki, tfn  040 5812 958 
Specialdagvårdskoordinator Marjatta Reiman, tfn 0505774 991

Kundservicesekreterare Tiina Vehmainen tfn 040 1269 301
Kundservicesekreterare Susanna Whitaker tfn 050 4143 597
Kundservicesekreterare Tuula Savinainen tfn 050 4143 596

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

finsk småbarnspedagogik:
Servicenummer: 050 5774 755
E-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

Telefonrådgivningstider:
Måndag-fredag kl. 8.30-11.00 

svensk småbarnspedagogik:
E-post: smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi
tfn 040 0807 631

Gemensamma tjänster

Tiina Koivisto (1.8.2016), förvaltningschef
Gsm 050-413 7439
- gemensamma tjänster

Reetta Hyvärinen, planeringschef
Gsm 041 536 0128 
- planerings- och statistiktjänster, skolbyggande

Jaana Hagelberg, planerings- och informationskoordinator
tfn 040 126 9851

Tarja Tallgren, administrativ sekreterare
Gsm 040-126 9299 
- skolskjutsarrangemang
- sekreterare för bildnings- och fritidssektorns samarbetsgrupp
- elevregister

Monica Smeds, förvaltningssekreterare
Gsm. 040-126 9297
- finska utbildningstjänster
- svenska utbildningstjänster

Daghemmens kontaktuppgifter

Skolornas kontaktuppgifter