Bildningsväsendets kontaktuppgifter

Bildningsväsendets kontaktuppgifter

Kyrkslätts kommun
Ervastvägen 2, 3 vån.
Fax 09 8786053
Registratorskontoret:
E-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Eeva-Kaisa Ikonen, direktör för bildningsväsendet, sektordirektör för bildnings- och fritidssektorn, chef för svensk dagvård och utbildning
Tfn 040 528 4959  

Svenska dagvårds- och utbildningstjänster

Chef för dagvård och utbildning
- svenska dagvårds- och utbildningstjänster
- svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens sekreterare

Vikarieras fram till 31.8.2021 av
- Svenska tjänster inom småbarnspedagogik
Anu Vesiluoma, direktör för småbarnsfostran
Tfn 040 5867290
- Svenska tjänster inom utbildning
Eeva-Kaisa Ikonen, bildningsdirektör
Tfn 040 528 4959

Ellen Engdal-Dannbäck, chef för svensk småbarnspedagogik
Tfn 040 0807 631
- svensk dagvård och förskoleundervisning

Christina Broman, planerare
Tfn 050 413 7477""
- svenska dagvårds- och utbildningstjänster

Ann-Marie Rosenqvist-Berg, planerare
Tfn 040 126 9793""

Kundservicesekreterare Tiina Vehmainen tfn 040 1269 301
Kundservicesekreterare Susanna Whitaker tfn 050 4143 597

Finska utbildningstjänster

Leila Kurki, utbildningsdirektör
Tfn 050 337 0479""
- finska utbildningstjänster

Kaisa Ojanen, planerare
Tfn 040 586 7291""
- finsk utbildning
- morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever, klubbverksamhet
- undervisning i det egna modersmålet

Ann-Marie Rosenqvist-Berg, planerare
Tfn 040 126 9793""

Johanna Lindeman, ledande skolpsykolog
Tfn 040 579 1201""
- beslut om särskilt stöd, skolgångsbiträdesresurs, chef för skolpsykologerna och skolkuratorerna
- koordinator för specialundervisningen 

Finska småbarnspedagogikens förvaltning och ledning

Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma tfn 040 5867 290 
Planerare Tarja Kotamäki, tfn  040 5812 958 
Sakkunnig inom stöd för växande och lärande Stina Simonsson-Raijas, tfn. 050 5774 991

Kundservicesekreterare Tiina Vehmainen tfn 040 1269 301
Kundservicesekreterare Susanna Whitaker tfn 050 4143 597

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

finsk småbarnspedagogik:
Servicenummer: 050 5774 755
E-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

Telefonrådgivningstider:
Måndag-fredag kl. 8.30-11.00 

svensk småbarnspedagogik:
E-post: smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi
tfn 040 0807 631

Gemensamma tjänster

Tiina Koivisto (1.8.2016), förvaltningschef
Tfn 050 413 7439""
- gemensamma tjänster

Reetta Hyvärinen, planeringschef
Tfn 041 536 0128 ""
- planerings- och statistiktjänster, skolbyggande

Antti Sankala, utvecklingschef
Tfn 040 515 4975
- Utveckling, IKT-planering, inredning, beredskap och säkerhet

Liisa Sarvimäki-Paananen, planerings- och informationskoordinator
Tfn 040 126 9851

Marina Morelli, administrativ sekreterare
Tfn 040 126 9299  
- elevregister

Siret Soop, administrativ sekreterare
Puh. 050 414 3596

Monica Smeds, förvaltningssekreterare
Tfn 040 126 9297""
- finska utbildningstjänster
- svenska utbildningstjänster

Eija Nylund, kanslisekreterare
Tfn 040 126 9192
- skolskjutsarrangemang
- bildningstjänstens rese- och taxikort

Daghemmens kontaktuppgifter

Skolornas kontaktuppgifter