Bildningstjänsternas kontaktuppgifter

Bildningstjänsternas kontaktuppgifter

Kyrkslätts kommun
Besöksadress: Ervastvägen 2, våning 3, 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Fax 09 8786053

E-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Eeva-Kaisa Ikonen, bildningsdirektör, direktör för serviceområdet för bildning och fritid 
Tfn 040 528 4959  

Utbildningstjänster

Astrid Kauber, t.f. utbildningsdirektör
Tfn 040 126 9800

Katri Vepsä, utbildningschef
Tfn 050 414 3464

Kaisa Ojanen, planerare
Tfn 040 586 7291

Aleksiina Raja, planerare
Tfn 040 126 9793

Maria Viitasalo, planerare
Tfn 050 413 7477

Jakob West, planerare
Tfn 040 1269 833

Marina Morelli, administrativ sekreterare
Tfn 040 126 9299  
- elevregister

Laura Skaffari, koordinator för läroplikt
Tfn. 050 414 0939

Maija Antila, specialsakkunnig, stöd för växande och lärande
Tfn 040 559 7790

Gemensamma tjänster

Tiina Koivisto, förvaltningschef
Tfn 050 413 7439
- gemensamma tjänster

Reetta Hyvärinen, planeringschef
Tfn 041 536 0128 
- planerings- och statistiktjänster, skolbyggande

Antti Sankala, utvecklingschef
Tfn 040 515 4975
- utveckling, IKT-planering, inredning, beredskap och säkerhet

Heidi Kurkinen, planerare
Tfn 040 637 6129

Liisa Sarvimäki-Paananen, planerings- och informationskoordinator
Tfn 040 126 9851
- kommunikation, dataskydd

Siret Soop, administrativ sekreterare
Puh. 050 414 3596

Tomi Koskela, förvaltningssekreterare
Tfn 040 126 9297
- finska och svenska nämnden för fostran och utbildning

Eija Nylund, undservicesekreterare
Tfn 040 126 9192
- skolskjutsarrangemang
- bildningstjänstens rese- och taxikort

Skolornas kontaktuppgifter