Miljövård Kontaktuppgifter

Miljövårdsenheten finns i kommunens centrum, adress:

Ervastvägen 2, gatunivån, 02400 Kyrkslätt
PB 20, 02401 Kyrkslätt
Tfn (09) 29671 växel
Fax (09) 8786 053

e-post: ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi

Miljövårdsenhetens personal:

Sari Soini
Miljöchef
Tfn 040 1269 678
 e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Främjande av miljövård i kommunen, vattenvård och vattenbyggnadsarbeten, grundvattenärenden, oljecisterner, förorenad mark, miljötillstånd, miljöbestämmelser

Merja Puromies
Miljöplanerare
Tfn 0400 772 194
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Främjande av miljövård i planläggning och projektplaner, naturskyddsärenden, terräng- och sjötrafikärenden, tillstånd för miljöåtgärder utanför byggplatser, anmälningar om främmande arter

Ville Alho
Miljöinspektör
Tfn 050 350 3905
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Miljötillstånd och övervakning av dem, bullerärenden

Emmi Ikäheimo
T.f. miljöinspektör
Tfn 0400 611 461
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Avloppsärenden på glesbygdsområden, övervakning av vattenförsörjning, befrielser från vatten- och avloppsnätet, övervakning av avfallshanteringen, miljövårdsärenden i anslutning till häststall och jordbruk

Sari Salminen
Tekniskt biträde
Tfn 040 1269 260

  • Behandlingsskeden för byggnads- och miljönämndens ärenden och uppgifter om tillståndsbeslut samt behandlingsskeden för tillståndsärenden inom miljövården

Outi Manninen
Klimatkoordinator
Tfn 044-7674 461
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi