Miljövård Kontaktuppgifter

Miljövårdsenheten finns i kommunens centrum, adress:

Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
PB 20, 02401 Kyrkslätt
Tfn (09) 29671 växel

e-post: ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi

Miljövårdsenhetens personal:

Anu Hynninen, miljöchef, tfn 040 1269 678
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Främjande av miljövård i kommunen, vattenvård och vattenbyggnadsarbeten, grundvattenärenden, oljecisterner, förorenad mark, miljötillstånd, miljöbestämmelser

Merja Puromies, miljöplanerare, tfn 0400 772 194
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Främjande av miljövård i planläggning och projektplaner, naturskyddsärenden, terräng- och sjötrafikärenden, tillstånd för miljöåtgärder utanför byggplatser, anmälningar om främmande arter

Janne Rainio, miljöinspektör, tfn 0400 611 461
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Avloppsärenden på glesbygdsområden, övervakning av vattenförsörjning, befrielser från vatten- och avloppsnätet, övervakning av avfallshanteringen, miljövårdsärenden i anslutning till häststall och jordbruk

Avloppsrådgivning:
Virve Ståhl, projektkoordinator, tfn 050 447 4993
Västra Nylands vatten och miljö rf
virve.stahl(at)luvy.fi

Elina Röman, miljöinspektör, tfn 040 7509 894

e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Miljötillstånd och övervakning av dem, bullerärenden

Sari Salminen, tekniskt biträde, tfn 040 1269 260

  • Behandlingsskeden för byggnads- och miljönämndens ärenden och uppgifter om tillståndsbeslut samt behandlingsskeden för tillståndsärenden inom miljövården