Miljövård Kontaktuppgifter

Miljövårdsenheten finns i kommunens centrum, adress:

Ervastvägen 2, gatunivån, 02400 Kyrkslätt
PB 20, 02401 Kyrkslätt
Tfn (09) 29671 växel
Fax (09) 8786 053

e-post: ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi

Miljövårdsenhetens personal:

Merja Puromies, tf. miljöchef, tfn 0400 772 194
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Främjande av miljövård i kommunen, vattenvård och vattenbyggnadsarbeten, grundvattenärenden, oljecisterner, förorenad mark, miljötillstånd, miljöbestämmelser

Emmi Ikäheimo, vik. miljöplanerare, tfn 050 3503 905
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Främjande av miljövård i planläggning och projektplaner, naturskyddsärenden, terräng- och sjötrafikärenden, tillstånd för miljöåtgärder utanför byggplatser, anmälningar om främmande arter

Janne Rainio, miljöinspektör, tfn 0400 611 461
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Avloppsärenden på glesbygdsområden, övervakning av vattenförsörjning, befrielser från vatten- och avloppsnätet, övervakning av avfallshanteringen, miljövårdsärenden i anslutning till häststall och jordbruk

Ilari Patamaa, vik. miljöinspektör, tfn 040 7509 894

e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Miljötillstånd och övervakning av dem, bullerärenden

Sari Salminen, tekniskt biträde, tfn 040 1269 260

  • Behandlingsskeden för byggnads- och miljönämndens ärenden och uppgifter om tillståndsbeslut samt behandlingsskeden för tillståndsärenden inom miljövården

Outi Manninen, klimatkoordinator, tfn 044-7674 461
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi