Simhallens kontaktuppgifter

Besöksadress: Gesterbyvägen 41, 02400 Kyrkslätt
Kassan: tfn 040 126 9412
Simövervakning: tfn 040 126 9415 eller uimahalli@kirkkonummi.fi

Verksmästare  p. 040-5884439

Chef för simhallens idrottsinstruktörer tfn 040-779 4971 Oona Weckman

Simskolorna ordnas av Gladius och Folkhälsan

Hittegods

Kyrkslätts simhall förvarar hittegods i en (1) månad. Hör av dig till simhallens personal gällande hittegods. Vi svarar inte på telefonförfrågningar.