Konstruktionerna och lekredskapen på Bäckmynningsstrandens badstrandsområde rivs

21.12.2020 06:29

Kategori: Idrott och friluftsliv Fritid

Konstruktionerna och lekredskapen på Bäckmynningsstrandens badstrandsområde på Veikkolabäckens detaljplaneområde (fastighetsbeteckning 257-488-1-997) rivs.

Konstruktionerna och lekredskapen på området har vid en syn 16.3.2020 konstaterats vara i så dåligt skick att de inte lämpar sig som konstruktioner på ett offentligt område, och de uppfyller inte säkerhetskraven.
Rivningen av konstruktionerna och lekredskapen utförs vecka 52.

Underhållschefens tjänsteinnehavarbeslut som fattats i ärendet finns att läsa på kommunens webbplats:
https://www.kyrkslatt.fi/foredragninglistor-protokoll-och-tjansteinnehavarbeslut

Frågor besvaras av kunnossapito@kirkkonummi.fi