Konstnärsstipendier 2019, Statsrådet C.F. och Maria von Wahlberg fond

06.02.2019 10:24

Kategori: Kungörelse

Konstnärsstipendier för konstnärer som är fast bosatta i Kyrkslätt.

Ansökningarna skall lämnas in senast 28.2.2019 kl. 15.30.

Försenade ansökningar beaktas inte.

Ansökningsblanketter och ansökningsanvisningar finns på Kyrkslätt kommunhus, servicekontor, Ervastvägen 2, 1 vån. och på kommunens webbsidor https://www.kyrkslatt.fi/verksamhetsbidrag.

Ytterligare information: Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna, (09) 296 71