Konditionssal

I vår konditionssal finns två motionscyklar av vilka en är av äldre modell och den andra en nyhet där du kan följa med pulsen och använda färdiga cyklingsprogram.

Beakta gruppernas bokningar. Du kan kolla bokningarna i realtid på adressen:

Konditionssalens Online bokningssystem

Tillträdet till konditionssalen är inte hinderfritt.

Omklädningsrummen finns också på bottenvåningen i närheten av konditionssalen. Det finns inga låsbara klädskåp. Det finns avgiftsbelagda låsbara förvaringsfack för värdeföremål bredvid kassan.

Priser för Vuxna

 • konditionssal engångsavgift            4,20€
 • konditionssal + simning                   8,80€
 • konditionssal seriekort 10 ggr        32,30€
 • konditionssal seriekort 10 ggr        62,40€

Studerande, pensionärer, arbetslösa, beväringar

 • konditionssal engångsavgift          2,10€ 
 • konditionssal + simning                 4,80€ 
 • konditionssal seriekort 10 ggr      16,20€ 
 • konditionssal seriekort 10 ggr      30,00€
 • kortavgift för seriekort                   4,60€

Övriga produkter:

 • konditionssalshandledning engångsavgift                                 13,90 €
 • konditionssalshandledning+program engångsavgift                  26,60 €

Konditionssalshandledningen inkluderar en träff med idrottsinstruktören. Målet är att kunden lär sig använda konditionssalsanordningarna rätt och tryggt. Handledningen lämpar sig för den som inleder träning i konditionssal.

I salen måste du ha kläder och skor för innegymnastik

-Vår konditionssal har åldersgränsen 16 år-

Öppettider

må och fr 07.00–21.00

ti och to 06.00–21.00

on 10.00–21.00

lö och sö 10.00–18.00

 

Kassan stängs en timme före simhallen.