Konditionsgranskning av ungdomsgården i Gesterby

16.08.2019 12:55

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Det har gjorts en konditionsgranskning av ungdomsgården i Gesterby, och resultaten presenteras för användarna onsdag 4.9.2019 klo 17.30 på ungdomsgården i Gesterby. Vid informationsmötet deltar de konsulter som har gjort konditionsgranskning och representanter för kommunens lokalförvaltning och ungdoms- och fritidstjänster.

Resultaten från konditionsgranskningen, som blev klar i maj, visar att ungdomsgården i Gesterby skulle vara i behov av en omfattande sanering för att byggnaderna skulle kunna användas i framtiden.

Bildnings- och fritidsnämnden behandlar ärendet vid sitt möte 11.9.2019.

Ytterligare information:

Seppo Savikuja, ungdoms- och idrottsdirektör 
tfn 040-588 4925 eller seppo.savikuja(a)kirkkonummi.fi

 

kinball gede