Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningens uppgifter

Koncernförvaltningen ska stöda den resultatgivande verksamheten hos sektorerna, styra och följa att målen uppfylls, tillhandahålla sakkunnigtjänster för att stöda beslutsfattandet och ledningen i kommunen, svara för den strategiska planeringen i kommunen och dessutom handha berednings- och verkställighetsuppgifterna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess sektioner.

Koncernförvaltningen producerar interna stödtjänster, förvaltningstjänster, ekonomitjänster, personaltjänster och utvecklingstjänster som främjar kommunens livskraft. Koncernförvaltningens tjänsteinnehavare är underställda kommunstyrelsen och kommundirektören. Koncernförvaltningen leds av förvaltningsdirektören.

Förvaltningsstadgan § 51

Organisationsstrukturen och personalen 2018

Personalbärettelsen 2017 
Personalbärettelsen 2016


Koncernförvaltningens kontaktuppgifter

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Kommundirektör Tarmo Aarnio tfn 040 821 8528
Ledningens assistent Gunnel Ekström tfn 040 758 3646
Förvaltningsdirektör Anu Rautiainen tfn 040 1269 670
Ekonomidirektör Juha Hörkkö tfn 050 577 4977
Kommunsekreterare Ulla Gahmberg tfn 040 528 4959
Personalchef Ulla Palmroos tfn 040 1269 513
Arbetarskyddschef Kasperi Launis tfn 040 1269 536
It-chef Lea Blomberg tfn 050 588 0661

Servicekontoret
palvelupiste@kirkkonummi.fi
tfn 09 2967 2220
Kommunens registratur
kirjaamo@kirkkonummi.fi
tfn 040 836 7769
Arkivet
arkisto@kirkkonummi.fi
tfn 040 536 1592
Kommunens kommunikation
viestinta@kirkkonummi.fi
Kommunens turism
visit@kirkkonummi.fi
Näringslivsenheten
yritykset@kirkkonummi.fi
Sysselsättning
tyollisyys@kirkkonummi.fi
tfn 040 126 9860