Kommunutvecklingssektionen

Kommunutvecklingssektionen ska främja kommunens näringspolitik, kommunens attraktiva utveckling, kommunens livskraft och aktiva markpolitik. Dessutom ska den dra upp riktlinjer för planeringen av Helsingforsregionen ur kommunens perspektiv.

Ledamot
Ordf. Reetta Hyvärinen Gröna
Vice ordf. Veikko Vanhamäki Saml
Kati Kettunen Saml
Markus Myllyniemi SDP
Bodil Lindholm SFP/KD
Miika Engström SFP/KD
Vesa-Pekka Sainio Sannf
Ersättare
Elina Utriainen
Lennart Långström Saml
Hannu Valtanen Saml
Johanna Fleming SDP
Hannu Pekka Mäkinen SFP/KD
Erik Lundqvist SFP/KD
Anneli Granström Sannf

Föredragande: kommunutvecklingschef Jarkko Autero
Sekreterare: närings- och marknadsföringskoordinator Susanna Järvenpää