Kommunutvecklingssektionen

Kommunutvecklingssektionen ska främja kommunens näringspolitik, kommunens attraktiva utveckling, kommunens livskraft och aktiva markpolitik. Dessutom ska den dra upp riktlinjer för planeringen av Helsingforsregionen ur kommunens perspektiv.

Ledamot
Ordf. Reetta Hyvärinen Gröna
Vice ordf. Hanna Haikonen Saml
Kati Kettunen Saml
Markus Myllyniemi Gröna
Linda Basilier SFP/KD
Miika Engström SFP/KD
Ville Salminen Sannf
Ersättare
Anna Kylmänen Gröna
Lennart Långström Saml
Hannu Valtanen Saml
Johanna Fleming SDP
Rita Holopainen SFP/KD
Jerri Kämpe-Hellenius SFP/KD
Anneli Granström Sannf

Föredragande: kommunutvecklingschef Susanna Hyvärinen
Sekreterare: närings- och marknadsföringskoordinator Susanna Järvenpää