Kommunstyrelsens verksamhetsbidrag för föreningar 2023

20.01.2023 14:00

Kategori: Kungörelse

Verksamhetsbidrag till föreningar 

Kommunstyrelsens verksamhetsbidrag för föreningar
Av kommunstyrelsens bidragsanslag beviljas bidrag i första hand till by- och invånarföreningar och i andra hand till olika andra intresse- o.dyl. föreningar verksamma i Kyrkslätt, som inte får bidrag av något annat kommunalt organ. 

Ansökningstiden för bidragen går ut 31.3.2023 kl. 15.00. 

Inlämning av ansökan
Ansökan ska göras på en blankett som fås på kommunens webbplats www.kyrkslatt.fi/verksamhetsbidrag

Alla ansökningsblanketter fås vid behov även på kommunens servicekontor (Ervastvägen 2).
Bidragsansökningarna med bilagor ska sändas till adressen:
Kyrkslätts kommun / Registraturen
PB 20
02401 Kyrkslätt
eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Försenade ansökningar beaktas inte.