Kommunstyrelsen i Kyrkslätt rekommenderar de kommunala organen distanssammanträdespraxis

18.08.2020 06:21

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Statsminister Sanna Marins regering gav förra veckan riktlinjer för en omfattande rekommendation om distansarbete. Den gäller den operativa verksamheten, och i kommunen har man redan gett anvisningar om fortsättning på distansarbete och annan praxis som främjar säkerheten i vardagen.

Kommunstyrelsen har för sin del dragit upp riktlinjer att den i regel håller sina sammanträden på distans. Beroende på karaktären av de ärenden som ska behandlas kan man komma fram till att hålla sammanträden också på det traditionella sättet, men även då ser man till att man alltid kan delta i sammanträdena också på distans. Kommunstyrelsen rekommenderar att också de övriga kommunala organen ger motsvarande riktlinjer i fråga om sin sammanträdesverksamhet. 

Kyrkslätts kommuns beredskap för distanssammanträden är mycket god. Kommunen har redan när den nya kommunallagen trädde i kraft inskrivit möjligheten till elektroniskt sammanträdesförfarande i sin förvaltningsstadga och har på så sätt tryggat att det politiska beslutsfattandet fungerar också i exceptionella omständigheter. Den omfattande övergången till distanssammanträdespraxis i våras visade att också den individuella beredskapen för elektroniska sammanträden är utmärkt.    

Att utnyttja distansförbindelserna i organens sammanträdesverksamhet är dessutom en hälsogärning för dem som på grund av sitt yrke eller av andra orsaker inte i full skala eller överhuvudtaget kan övergå till distansarbete. Genom att utnyttja elektroniska verksamhetssätt är det möjligt att skapa gleshet och säkerhetsavstånd för dem som måste arbeta och sammanträda i offentliga lokaler.

Fyr logo