Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är utöver fullmäktige ett obligatoriskt organ. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen bevakar kommunens intresse samt, om inte annat beslutats i förvaltningsstadgan, företräder kommunen och för kommunens talan. Kommunstyrelsens ställning i kommunens dagliga förvaltning är central.

Fullmäktige väljer ledamöterna i kommunstyrelsen. Styrelsens mandatperiod är två år. Den nuvarande styrelsens mandatperiod är åren 2017-2019.

Kyrkslätts kommunstyrelse har 13 ledamöter.

Kommunstyrelsen sammansättning 2017-2019

Ledamot Ersättare
Opdf Timo Haapaniemi Saml Pekka Rehn Saml
1. Vice ordf Ari Harinen SDP Pekka Jäppinen SDP
2. Vice ordf Ulf Kjerin SFP/KD Kim Männikkö SFP/KD
Reetta Hyvärinen Gröna Noora Piili Gröna
Emmi Wehka-aho Gröna Saara Huhmarniemi Gröna
Antti Kilappa Gröna Sanni Jäppinen Gröna
Antti Salonen C Kari Hujanen VF
Katarina Helander Saml Anni-Mari Syväniemi Saml
Hanna Haikonen Saml Matti Kaurila Saml
Pirkko Lehtinen SDP Johanna Fleming SDP
Hans Hedberg SFP/KD Bodil Lindholm SFP/KD
Anna Aintila SFP/KD Rita Holopainen SFP/KD
Pekka M.Sinisalo Vesa-Pekka Sainio Sannf

Kommunstyrelsens föredragningslista och protokoll

Kommunstyrelsens föredragningslista och protokoll kan läsas på internet, kommunens servicekontor på Ervastvägen 2, och i kommunens bibliotek. Man kan bekanta sig med kommunstyrelsens föredragningslista fr.o.m. fredagen före sammanträdet på dessa ställen.

Information om besluten fås av kommunstyrelsens sekreterare Ulla Gahmberg, tfn  040 528 4959.

.