Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är utöver fullmäktige ett obligatoriskt organ. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen bevakar kommunens intresse samt, om inte annat beslutats i förvaltningsstadgan, företräder kommunen och för kommunens talan. Kommunstyrelsens ställning i kommunens dagliga förvaltning är central.

Fullmäktige väljer ledamöterna i kommunstyrelsen. Styrelsens mandatperiod är två år. Den nuvarande styrelsens mandatperiod är åren 2021-2023. Kyrkslätts kommunstyrelse har 13 ledamöter.

Kommunstyrelsen sammansättning 2021-2023

Ledamot Ersättare
Ordf. Timo Haapaniemi Saml Marko Kari Saml
1. vice ordf. Piia Aallonharja Sannf Martin Honkanen MTF
2. vice ordf. Tony Björk SFP Josephine Frimodig SFP
Kim Åström Saml Matti Kaurila Saml
Anna Aintila SFP Kim Liljequist SFP
Carl-Johan Kajanti SFP Kim Männikkö SFP
Anneli Granström Sannf Ville Salminen Sannf
Marjut Frantsi-Lankia C Kati Kaihlaranta VF
Markus Myllyniemi Gröna Sanni Jäppinen Gröna
Saara Huhmarniemi Gröna Pietari Vuorensola Gröna
Ari Harinen SDP Sini Felipe SDP
Antti Kilappa ProK Minna Hakapää ProK
Anna Sahiluoma Saml Hilkka-Maija Katajisto Saml

Kommunstyrelsens föredragningslista och protokoll

Kommunstyrelsens föredragningslista och protokoll kan läsas på internet, kommunens servicekontor på Ervastvägen 2, och i kommunens bibliotek. Man kan bekanta sig med kommunstyrelsens föredragningslista fr.o.m. fredagen före sammanträdet på dessa ställen.

Förvaltningsdirektör, Jaana Suihkonen tfn 040 702 0138, svarar på frågor om kommunstyrelsens beslut.