Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är utöver fullmäktige ett obligatoriskt organ. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen bevakar kommunens intresse samt, om inte annat beslutats i förvaltningsstadgan, företräder kommunen och för kommunens talan. Kommunstyrelsens ställning i kommunens dagliga förvaltning är central.

Fullmäktige väljer ledamöterna i kommunstyrelsen. Styrelsens mandatperiod är två år. Den nuvarande styrelsens mandatperiod är åren 2017-2019.

Kyrkslätts kommunstyrelse har 13 ledamöter.

Kommunstyrelsen sammansättning 2017-2019

Ledamot Ersättare
Ordf Timo Haapaniemi Saml Erkki Majanen Saml
1. vice ordf Ari Harinen SDP Pekka Jäppinen SDP
2. vice ordf Ulf Kjerin SFP/KD Kim Männikkö SFP/KD
Reetta Hyvärinen Gröna Jaakko Kallio Gröna
Emmi Wehka-aho Gröna Saara Huhmarniemi Gröna
Antti Kilappa ProK Noora Piili ProK
Antti Salonen C Kari Hujanen VF
Kati Kettunen Saml Anni-Mari Syväniemi ProK
Matti Kaurila Saml Hanna Haikonen Saml
Pirkko Lehtinen SDP Johanna Fleming SDP
Hans Hedberg SFP/KD Linda Basilier SFP/KD
Anna Aintila SFP/KD Rita Holopainen SFP/KD
Piia Aallonharja Sannf Ville Salminen Sannf

Kommunstyrelsens föredragningslista och protokoll

Kommunstyrelsens föredragningslista och protokoll kan läsas på internet, kommunens servicekontor på Ervastvägen 2, och i kommunens bibliotek. Man kan bekanta sig med kommunstyrelsens föredragningslista fr.o.m. fredagen före sammanträdet på dessa ställen.

Kommunjurist Hannu Sorvari, tfn 050 414 0411, svarar på frågor om kommunstyrelsens beslut.