Kommuninvånarna bjuds in för att utveckla Kyrkslätt

15.03.2018 10:13

Kategori: Boende och miljö Kultur Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommunutvecklingssektion ordnar i mars två verkstäder i kommunhuset där man tillsammans diskuterar och kommer med idéer om kommunens framtid och utveckling. 

Vid verkstäderna träffas invånare, kommunens personal, organisationsaktörer och förtroendevalda för att fundera över kommunens framtida möjligheter och utmaningar. Korta föreläsningar av sakkunniga om aktuella frågor leder oss in på teman gällande utvecklingen av kommunen. Temat för de inledande anförandena tisdag 20.3 är framtidsforskningens och markanvändningens synvinklar beträffande utvecklingen av kommunerna. Temat tisdag 27.3 är delaktighet och interaktion samt kultur som resurs vid utvecklingen av kommunerna.

Vi utvecklar framtidens Kyrkslätt yhdessä, tillsammans!

Efter de korta föreläsningarna fortsätter behandlingen av aktuella teman i ledda verkstäder. I verkstäderna är ordet fritt: frågor och förslag, ros och ris om kommunens utveckling är välkomna, och responsen utnyttjas vid den fortsatta planeringen av styrningen av områdets näringsliv. Nu har du möjlighet att påverka din hemkommuns framtid, så passa på! Det är fritt inträde till evenemangen och det behövs ingen förhandsanmälan. Kaffeservering.

Verkstäder om livskraft som kommunens resurs:

1. Kommunernas framtid och markanvändning

Tid: 20.3.2018 kl. 17:30-ca 20:30
Plats: Kyrkslättssalen, Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
Program:
17:30 öppningsord, kaffeservering
17:45 expertföreläsningar ”Framtidsperspektiv”, Marja-Liisa Viherä, FD och ”Planering av markanvändningen”, Aija Staffans, TkD, Ark
19:15 verkstad under ledning av landskapsarkitekt Tiina Merikoski, tutkimus- ja suunnittelupalvelu Kiila

2. Delaktighet och kultur

Tid: 27.3.2018 kl. 17:30-ca 20:30
Plats: Kyrkslättssalen, Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
Program:
17:30 Öppningsord, kaffeservering
17:45 expertföreläsningar ”Kulturverksamhet vid utvecklingen av områden och kommuner”, Olli Ruokolainen, AVD, och ”Delaktighet och interaktion som resurs vid utvecklingen av kommunerna”, interaktionsplanerare Pia Tasanko
19:15 verkstad under ledning av landskapsarkitekt Tiina Merikoski, tutkimus- ja suunnittelupalvelu Kiila.


Ytterligare information: Kyrkslätts kommun, utvecklingsdirektör Risto Nikunlaakso, 040 7427 944, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

https://www.facebook.com/events/872019039669498/
https://www.kyrkslatt.fi/verkstadsevenemang-1-lat-oss-utveckla-kyrkslatt-yhdessa-tillsammans
https://www.kyrkslatt.fi/verkstadsevenemang-2-lat-oss-utveckla-kyrkslatt-yhdessa-tillsammans

Tillsammans