Kommuninvånarkväll tisdag 26.9 i Kyrkslätts kommunhusets Kyrkslättssalen kl. 18.00-20.00

13.09.2017 13:50

Kategori: Utbildning

Startbana till framtiden i Gesterby skolcentrum!

Planeringen av Gesterbyn koulus, Winellska skolans och Kyrkslätts gymnasiums nya inlärningsutrymmen inleds. Planeringsnamnet är GWG-campus.

Vi inbjuder kommuninvånare, vårdnadshavare, föräldrar och elever till ett möte för att ge  tips till planeringen av campuset. Skolornas rektorer och undervisningsväsendets och kommunaltekniska sektorns personal håller inledande anföranden.

Du kan framföra dina tankar och önskemål  under diskussionen och i spelet Seppo, som fungerar med mobiltelefon, Ipad eller laptop. I Seppo-spelet kan du komma med innovativa idéer till det nya campuset och placeringen av dess verksamheter och inlärningsmöjligheter inne och på gårdarna.

Välkommen!

Bildningssektorn

 

 

uutiskuva