Kommunikation

Kommunen strävar efter att all kommunikation ska vara öppen och utgå från kommuninvånarna. I kommunikationen används klart och begripligt språk med beaktande av kommunens tvåspråkighet.

Kommunikationen och informeringen om kommunens verksamhet leds av kommunstyrelsenOrganen ska inom sin egen sektor skapa förutsättningar för transparens i beredningen av ärenden och beslutsfattandet. För kommunens olika kommunikationskanalers funktioner och utvecklingen av dem svarar förvaltningsdirektör. Man försöker utveckla kommunikationen med kommuninvånarna till ett dubbelriktat verktyg för verksamheten, med vilket man förbättrar kundtillfredsställelsen och kommunens konkurrenskraft.

Direktörerna för serviceområdena svarar för kommunikationen inom respektive sektor

E-postadresserna är i formatet förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Gemensamma tjänster

  • Hannu Sorvari, tf. förvaltningsdirektör, tfn 050 414 0411
  • Rami Niittysalo, kommunikationschef, tfn 050 350 3482
  • Tarja Harhila, informationssekreterare, tfn 040 126 9100
  • Susanna Järvenpää, närings- och marknadsföringskoordinator, tfn 050 414 3524

Serviceområdet för samhällsteknik

  • Anna-Kaisa Kauppinen, direktör för samhällstekniska väsendet, direktör för serviceområdet för samhällsteknik, tfn 050 414 0754

Serviceområdet för vård och omsorg

  • Jaana Koskela, tf. vård- och omsorgsdirektör, direktör för serviceområdet för vård och omsorg, tfn 040 504 5224

Serviceområdet för bildning och fritid

  • Eeva-Kaisa Ikonen, bildningsdirektör, direktör för serviceområdet för bildning och fritid, tfn 040 528 4959
  • Liisa Sarvimäki-Paananen, planerings- och informationskoordinator, tfn 040 126 9851

Ytterligare information om kommunens kommunikation och meddelanden: viestinta@kirkkonummi.fi
Kontakter i frågor som gäller kommunmarknadsföring: markkinointi@kirkkonummi.fi

Förvaltningsstadgan 6 § Kommunens kommunikation

Nyheter och kungörelser

Nyheter
Kungörelser

Bilder och videor

Youtube (fullmäktiges sammanträden)
Youtube

Sociala medier

Facebook:

Kirkkonummen kunta - Kyrkslätts kommun
Kirkkonummen kuntatekniikkapalvelut
Visit Kirkkonummi (facebook)
YritysKirkkonummi (facebook)
Kirkkonummen kuntalähettiläät

Bildnings- och fritidssektorns gemensamma Facebooksida

Kirkkonummen uimahalli - Kyrkslätts simhall

Kyrkslätts kulturtjänster

Gruppen Kulttuurikirkkonummi

Ragvalds museiområde

Kirkkonummen kunnan nuoriso- ja liikuntapalvelut
Kirkkonummen jälkihuollon sosiaaliohjaaja
Kirkkonummen tukiperhetoiminta


Porkkala 60+ Porkala
Kasvitarhan ystävät Ragvaldsissa - Trädgårdens vänner i Ragvalds
Pienikin kertoo paljon - även små ting har mycket att berätta
Kirkkonummi-päivät / Kyrkslättsdagarna
Eerikinpolku - Eriksstigen

Kirkkonummen kirjasto / Kyrkslätts bibliotek

Kirkkonummen kansalaisopisto Medborgarinstitutet i Kyrkslätt
Kirkkonummen Musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut
Kirkkonummen kuvataidekoulu - Kyrkslätts bildkonstskola

Kannonkolon asukaspuisto / Invånarparken Stubboet
Piennarpihan asukaspuisto / Släntgårdens invånarpark
Asukaspuisto Veikonvintti / Invånarparken Veikkosvinden

Nissnikun koulu
Kartanonrannan koulu (+blogg)
Kyrkslätts gymnasium
Winellska skolan

Toimari Kirkkonummi (Sysselsättningsenheten)

Päiväkeskus Ankkuri

Twitter:

Kyrkslätts kommun

YritysKirkkonummi (twitter)
Kuntalähettiläät
KirkkonummenKirjasto
Visit Kirkkonummi (twitter)
nuvakirkkonummi (Ungdomsfullmäktige på twitter)
Kultsi (Kulturstjänsterna)

Instagram:

kirkkonummenkirjasto
visitkirkkonummi
veikkolankoulu
kirkkonummenkuvataidekoulu
kirkkonummenkuntalähettiläät
kirkkonumminuorisopalvelut
kirkkonummen_kansalaisopisto
nuvakirkkonummi (Ungdomsfullmäktige på instagram)
masalannuokka
laajakallionnuokka
gesterbynnuokka
veikkolannuokka
kantvikinnuokka
raittiussihteeri
raffu.of.knummi

kulttuurikirkkonummi

Skicka e-post:

viestinta@kirkkonummi.fi
markkinointi@kirkkonummi.fi