Kommunikation

Kommunen strävar efter att all kommunikation ska vara öppen och utgå från kommuninvånarna. I kommunikationen används klart och begripligt språk med beaktande av kommunens tvåspråkighet.

Kommunikationen och informeringen om kommunens verksamhet leds av kommunstyrelsenOrganen ska inom sin egen sektor skapa förutsättningar för transparens i beredningen av ärenden och beslutsfattandet. Sektordirektörerna ansvarar för kommunikationen inom respektive sektor.

För kommunens olika kommunikationskanalers funktioner och utvecklingen av dem svarar utvecklingsdirektör Risto Nikunlaakso. Man försöker utveckla kommunikationen med kommuninvånarna till ett dubbelriktat verktyg för verksamheten, med vilket man förbättrar kundtillfredsställelsen och kommunens konkurrenskraft.

Ytterligare information om kommunens kommunikation och meddelanden: viestinta@kirkkonummi.fi

Förvaltningsstadgan 6 § Kommunens kommunikation

Nyheter och kungörelser

Nyheter
Kungörelser

Bilder och videor

Youtube

Sociala medier

Facebook:

Kirkkonummen kunta - Kyrkslätts kommun
Kirkkonummen kuntatekniikkapalvelut
Visit Kirkkonummi
Kirkkonummen kuntalähettiläät

Kirkkonummen liikuntapalvelut - Kyrkslätts idrottstjänster
Kirkkonummen uimahalli - Kyrkslätts simhall

Kirkkonummen kunnan nuorisopalvelut
Kirkkonummen jälkihuollon sosiaaliohjaaja
Kirkkonummen tukiperhetoiminta

Ragvaldsin museoalue

Kirkkonummen kirjasto / Kyrkslätts bibliotek

Kirkkonummen kansalaisopisto Medborgarinstitutet i Kyrkslätt
Kirkkonummen Musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut
Kirkkonummen kuvataidekoulu - Kyrkslätts bildkonstskola

Kannonkolon asukaspuisto / Invånarparken Stubboet
Piennarpihan asukaspuisto / Släntgårdens invånarpark
Asukaspuisto Veikonvintti / Invånarparken Veikkosvinden

Nissnikun koulu
Kartanonrannan koulu (+blogi)
Kyrkslätts gymnasium
Winellska skolan

Toimari Kirkkonummi (Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte)

Päiväkeskus Ankkuri

Twitter:

Kuntalähettiläät
KirkkonummenKirjasto
Visit Kirkkonummi
nuvakirkkonummi (Ungdomsfullmäktige)
Kultsi (Kulturstjänsterna)

Instagram:

kirkkonummenkirjasto
visitkirkkonummi
veikkolankoulu
kirkkonummenkuvataidekoulu
kirkkonummenkuntalähettiläät
kirkkonumminuorisopalvelut
kirkkonummen_kansalaisopisto
nuvakirkkonummi (Ungdomsfullmäktige)

Kommunikationsenheten:

Utvecklingsdirektör Risto Nikunlaakso
Informationsekreterare Tarja Harhila
Servicesekreterare Susanna Järvenpää

viestinta@kirkkonummi.fi

Bekanta dig med Kyrkslätts kommunambassadörer!