Kommunikation

Kommunen strävar efter att all kommunikation ska vara öppen och utgå från kommuninvånarna. I kommunikationen används klart och begripligt språk med beaktande av kommunens tvåspråkighet.

Kommunikationen och informeringen om kommunens verksamhet leds av kommunstyrelsenOrganen ska inom sin egen sektor skapa förutsättningar för transparens i beredningen av ärenden och beslutsfattandet. Sektordirektörerna ansvarar för kommunikationen inom respektive sektor.

För kommunens olika kommunikationskanalers funktioner och utvecklingen av dem svarar utvecklingsdirektör Risto Nikunlaakso. Man försöker utveckla kommunikationen med kommuninvånarna till ett dubbelriktat verktyg för verksamheten, med vilket man förbättrar kundtillfredsställelsen och kommunens konkurrenskraft.

Ytterligare information om kommunens kommunikation och meddelanden: viestinta@kirkkonummi.fi

Förvaltningsstadgan 6 § Kommunens kommunikation

 

 

Kommunikationsenheten:

Utvecklingsdirektör Risto Nikunlaakso
Informationsekreterare Tarja Harhila
Servicesekreterare Susanna Järvenpää

viestinta@kirkkonummi.fi

Bekanta dig med Kyrkslätts kommunambassadörer!